Aktuality od 19. apríla

Aktuality od 19. apríla

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Vážení rodičia, priatelia,
dovoľujeme si Vám poslať aktuálne informácie k návratu žiakov do školy.
Aktuality
 • Na stránke školy a v prílohe správy je aktualizovaná Interná smernica o vnútornom režime školy s vyznačenými zmenami – smernica osobitne definuje Plán adaptačného obdobia pre žiakov 2. stupňa, upravuje usmernenia k školskej dochádzke, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a špecifikuje preukazovanie negatívnych testov i potvrdení o výnimke.
 • List školskej psychologičky k procesu adaptácie žiakov a triednych kolektívov v škole, priložený v prílohe.
 • Od 19. apríla sa žiaci I. stupňa učia podľa bežného rozvrhu, aj s účasťou iných pedagógov.
 • Upravený rozvrh žiakov 8. a 9. ročníka je zverejnený na stránke školy (v časti COVID-19) a v Edupage/Triedna kniha.
 • Školská jedáleň –  všetci stravníci 8. a 9. ročníka sú od 19. apríla prihlásení na odber stravy. V prípade, že nemáte z rôznych dôvodov záujem o stravu, je potrebné urobiť elektronickú odhlášku!
 • Prihlasovanie na kloktacie testy (žiaci 2. stupňa ZŠ) bude spustené v pondelok 19.4. Prosíme rodičov, aby svojim deťom pred testovaním ukázali inštruktážne videá. Kloktacie testovanie prebehne na škole vo štvrtok 22. apríla poobede (podrobnejšie inštrukcie ešte prídu).
 • Prihlasovanie na Ag-testovanie (žiaci a rodičia 2. stupňa a rodičia 1. stupňa, 4.G) bude spustené ako tradične v stredu 21.1. a prebehne v piatok 23.4.
 • Trvalý oznam – v piatok poobede je hlavný vchod z dôvodu Ag-testovania uzavretý (používa sa bočný od jedálne).
Odpovede na najčastejšie otázky
 • Platnosť testu – 7 kalendárnych dní
 • Zákonný zástupca žiaka predkladá tlačivo „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (za seba) a súhlas so spracovaním osobných údajov“ (príloha č. 2a), ktorým preukazuje negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo výnimku z testovania. Na čestnom vyhlásení uvedie dátum vykonania testu. Spolu s čestným vyhlásením predkladá aj kópiu potvrdenia negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o výnimke. Za preukázateľné splnenie tejto povinnosti sa považuje aj snímka obrazovky (tzv. screenshot) sms správy alebo nejakej inej podoby obrazovky (telefónu alebo monitora počítača) o výsledku testu, príp. potvrdenia preukazujúceho uplatnenie výnimky. Čestné vyhlásenie sa spolu s potvrdením predkladá vždy opakovane po ukončení platnosti testu (podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU platí 7 kalendárnych dníalebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.
 • Žiak má prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (šál, šatka) vo všetkých priestoroch školy (v interiéri i v exteriéri). Použitie respirátora je dobrovoľné.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vaše/naše deti! 🙂
Prajeme Vám veľa pokoja, sily a vytrvalosti do ďalších dní.
.cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Ľúbime Vás – všetkým mamičkám ku dňu matiek od detí cšm
Milé mamičky, deti cšm si v spolupráci s pani učiteľkami a vychovávateľkami pre Vás pripravili darček ku dňu matiek v podobe videa. My sa spolu s nimi pripájame k želania všetkého dobrého a poďakovaniu za povolanie MATKA, ktoré ste vo svojom živote prijali.
Pondelok 10. mája 2021 sa do lavíc vrátia študenti 1. – 3. ročníka GYM
Po tohto týždňovej aktualizácií COVID AUTOMATU sa všetci študenti gymnázia vracajú do školy. Nasledujúci týždeň budú mať upravený rozvrh, do ktorého boli pridané hodiny s triednym učiteľom a so školským psychológom na sceľovanie a budovanie triedneho kolektívu. 
Sv. omša 7.5. o 8:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (07.05. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet
Dňa 23.4. 2021 som sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Junior Internet, ktoré prebehlo formou online konferencie. Súťažil som v stredoškolskej kategórii Junior App s projektom Simple Desktop VR. Juraj Hušek, 3.G
Archív noviniek