Prijímacie skúšky na gymnázium – náhradný termín

11.05. 08:00

11.05. 10:30
Gymnázium sv. Františka Assiského

Fotografovanie tried

11.05. 00:00

11.05. 00:00
Spojená škola

Sv. omša – Nanebovstúpenie Pána

13.05. 09:00

13.05. 10:00
online