Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia,

na základe aktuálneho usmernenia ministerstva k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok Vám oznamujeme nasledovné informácie:

  • do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium (rodičia len v prípade sprievodu zdravotne postihnutých osôb), pri vstupe do budovy je uchádzač povinný vykonať dezinfekciu rúk a zdravotný filter realizovaný personálom školy – vizuálna bezdotyková kontrola (červené oči, výtok z nosa a očí, kašeľ) a meranie teploty;
  • v prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia nebude uchádzač k skúške pripustený;
  • po celú dobu je uchádzač povinný v priestoroch školy mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško/šál/šatka; respirátor je dobrovoľný);
  • uchádzať sa nepreukazuje negatívnym výsledkom testu ani platnou výnimkou;
  • žiaci budú sedieť po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov bude vzdialenosť min. 2m, prosíme uchádzačov o minimalizáciu stravy a nápojov počas skúšky, osobného kontaktu (vrátane podávania rúk).

V prípade, že sa uchádzač nebude môcť prijímacej skúšky zúčastniť (zdravotné dôvody, karanténna,…), škola určí náhradný termín jej konania tak, aby bol pre týchto uchádzačov prislúchajúci rezervovaný počet miest.

Žiaci v karanténe: zákonný zástupca žiaka podá čestné prehlásenie, že žiak je v karanténe, na základe toho určí riaditeľ školy náhradný termín, na ktorý musí žiak priniesť potvrdenie o karanténe od pediatra.

Žiaci na PN: zákonný zástupca preukáže potvrdením od pediatra nemožnosť žiaka zúčastniť sa prijímacej skúšky, na základe toho určí riaditeľ školy náhradný termín.

Prosíme Vás o bezodkladné oznámenie o neúčasti uchádzača na prijímacej skúške písomným spôsobom.

Po uskutočnení 2. termínu prijímacej skúšky (príp. po náhradnom termíne) škola pošle Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium v listinnej podobe na adresu uvedenú na prihláške a tiež elektronicky cez EDUPAGE (príp. na mailovú adresu uvedenú na prihláške). Prijatí uchádzači následne doručia škole (forma: Edupage/mail/poštou/el.schránka) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0901 720 084 (p. zástupkyňa Ľubomíra Ružičková).

Ďakujeme Vám!

Prajeme Vám úspešné zvládnutie prijímacej skúšky.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Ľúbime Vás – všetkým mamičkám ku dňu matiek od detí cšm
Milé mamičky, deti cšm si v spolupráci s pani učiteľkami a vychovávateľkami pre Vás pripravili darček ku dňu matiek v podobe videa. My sa spolu s nimi pripájame k želania všetkého dobrého a poďakovaniu za povolanie MATKA, ktoré ste vo svojom živote prijali.
Pondelok 10. mája 2021 sa do lavíc vrátia študenti 1. – 3. ročníka GYM
Po tohto týždňovej aktualizácií COVID AUTOMATU sa všetci študenti gymnázia vracajú do školy. Nasledujúci týždeň budú mať upravený rozvrh, do ktorého boli pridané hodiny s triednym učiteľom a so školským psychológom na sceľovanie a budovanie triedneho kolektívu. 
Sv. omša 7.5. o 8:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (07.05. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet
Dňa 23.4. 2021 som sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Junior Internet, ktoré prebehlo formou online konferencie. Súťažil som v stredoškolskej kategórii Junior App s projektom Simple Desktop VR. Juraj Hušek, 3.G
Archív noviniek