Predseda

Daniel Bertovič 4.G

Členovia

Janečková Ema 1.G
Vrlák Samuel 1.G
Bojanovský Samuel 2.G
Dinušová Veronika 2.G
Oravcová Katarína 3.G
Šefčík Oliver 3.G
Húšková Mária 4.G
Bertovič Daniel 4.G