Škola môže vyzerať aj inak

Štúdium, príprava, aktivity, oddych.
Riaditeľ Mgr. Daniel Masarovič predstavuje základné vízie Gymnázia.
Neoddeliteľnou súčasťou našej školy sú nielen pedagógovia, ale aj naši študenti.
Dňa 19.11. organizovalo naše gymnázium DOD – prvýkrát online.