Vedenie školy

Koordinátor informatizácie, správca siete
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
901720084
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Uvádzajúci učiteľ – Bc. Monika Mallo
Zástupkyňa riaditeľa školy
908115450
Mgr. Adriana Stanová
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
905848565

Gremiálna rada školy

Koordinátor informatizácie, správca siete
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
901720084
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Uvádzajúci učiteľ – Bc. Monika Mallo
Zástupkyňa riaditeľa školy
908115450
Mgr. Adriana Stanová
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
905848565