Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia, priatelia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 12. apríla obnovuje školské vyučovanie v prezenčnej forme pre žiakov I. stupňa posledný ročník strednej školy.

Podmienkou je negatívny test (RT-PCR alebo Ag test) jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní (v prípade maturantov len študent).

Vyňaté z tejto povinnosti sú osoby na základe výnimky z testovania v zmysle uznesenia vlády SR alebo vyhlášky ÚVZ SR.

Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať tak ako doposiaľ formou „Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ (tlačivo je dostupné aj na Edupage), ktorého prílohou je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo doklad o výnimke.

Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom návrate do školy a potom vždy po ukončení platnosti testu (toho času 7 kalendárnych dní) alebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.

Pripomíname, že testovanie je dobrovoľné. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, jeho dieťa sa nebude prezenčného vzdelávania zúčastňovať (škola bude pre týchto žiakov zabezpečovať spravidla len zasielanie učebných materiálov). Neprítomnosť žiaka bude škola evidovať ako ospravedlnenú absenciu (ak bude riadne nahlásená). Upozorňujeme, že zákonný zástupca  nebude mať nárok na čerpanie pandemickej OČR.

Antigénové testovanie v školskej MOM-ke sa pre rodičov I. stupňa a študentov 4. ročníka gymnázia uskutoční v piatok 9. apríla v čase 14:00 – 18:00.

Vyučovanie žiakov II. stupňa ZŠ a gymnázia (mimo 4.G) bude v týždni od 12. apríla do 16. apríla 2021 prebiehať dištančným spôsobom.

Ďalšie oznamy

  • Prezenčné vzdelávanie žiakov I.st. bude v týždni od 12. do 16. apríla prebiehať v jednotlivých triedach z bezpečnostných dôvodov len pod vedením triednych pani učiteliek (na malé výnimky).
  • Školská jedáleň –  všetci stravníci – žiaci I. stupňa a študenti GYM sú od 12. apríla prihlásení na odber stravy. V prípade, že nemáte z rôznych dôvodov záujem o stravu, je potrebné urobiť elektronickú odhlášku!
  • Školský klub detí – bude od 12.4. fungovať v čase 6,00 – 17,30

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vaše/naše deti! 🙂

Prajeme Vám veľa pokoja, sily a vytrvalosti do ďalších dní.

cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Ľúbime Vás – všetkým mamičkám ku dňu matiek od detí cšm
Milé mamičky, deti cšm si v spolupráci s pani učiteľkami a vychovávateľkami pre Vás pripravili darček ku dňu matiek v podobe videa. My sa spolu s nimi pripájame k želania všetkého dobrého a poďakovaniu za povolanie MATKA, ktoré ste vo svojom živote prijali.
Pondelok 10. mája 2021 sa do lavíc vrátia študenti 1. – 3. ročníka GYM
Po tohto týždňovej aktualizácií COVID AUTOMATU sa všetci študenti gymnázia vracajú do školy. Nasledujúci týždeň budú mať upravený rozvrh, do ktorého boli pridané hodiny s triednym učiteľom a so školským psychológom na sceľovanie a budovanie triedneho kolektívu. 
Sv. omša 7.5. o 8:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (07.05. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet
Dňa 23.4. 2021 som sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Junior Internet, ktoré prebehlo formou online konferencie. Súťažil som v stredoškolskej kategórii Junior App s projektom Simple Desktop VR. Juraj Hušek, 3.G
Archív noviniek