Učiteľ
Uvádzajúci učiteľ – Mgr. Viera Motlíková
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Koordinátor informatizácie, správca siete
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
901720084
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Mgr. Adriana Stanová
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
905848565